Notes íntimes per una Autobiografia

Canviar vista

La figura del Mestre Pujol: compositor, intèrpret, musicòleg, mestre...


La seva personalitat, explicada en les “Notes Intimes per a una biografia” editades per Jordi Guimet

Introducció

La seva sensibilitat artística i musical, derivades d'una personalitat sensible i espiritual, queda patent en les seves freqüents reflexions, en forma de comentaris, frases o poemes. Hem escollit algunes de les que considerem més rellevants i que sintetitzen la seva específica visió de la música, de l'estètica i dels músics :

L'harmonia, el ritme i l'acció directa sobre la nostra sensibilitat és reflex de l'harmonia, ritme i expressió emotiva de la música.

La vida d'un home són els seus fets. En cadascun dels nostres actes està condensada la bondat , la intel•ligència i la força vital de la nostra vibració total.

El primer, a la música, és sentir-la, després comprendre-la, després estudiar-la i finalment, si és possible, posseir-la.

En una sola corda de guitarra caben totes les cançons del món i en tres cordes totes les harmonies en el seu estat fonamental .